Verduurzamen en kostenbeheersing uitvoeringsprojecten waterbeheer

(BO-66-002 en BO-66-102) - Binnen deze sector vallen drie belangrijke deelprogramma’s rond uitvoeringsprojecten in het waterbeheer, namelijk het grondverzet, de waterinfrastructuur en het HWBP. Deze drie zijn gekozen omdat hiervoor nadrukkelijke mogelijkheden worden gezien voor het verduurzamen en beheersen van de kosten. De uitvoeringsprojecten dienen bij te dragen aan de overkoepelende missie dat Nederland ‘s werelds best beschermde én leefbare delta is en blijft.

Onder verduurzaming verstaan we onder andere CO2-neutrale uitvoering van waterbeheerprojecten, circulair gebruik van grondstoffen en inpassing van maatregelen in het natuurlijke en socio-economische systeem.

Onder kostenefficiëntie verstaan we onder andere kostenbesparingen voor het vervangen en/of aanpassen van waterinfrastructuur (adaptief bouwen om de levensduur te verlengen en functies te combineren), kostenbesparende technieken voor monitoring van waterveiligheid, waterbeschikbaarheid en waterkwaliteit en verdienmodellen voor multifunctioneel ruimtegebruik en natuurlijke oplossingen (Building with Nature).