Beschikbaarstelling gegevens

Op agrimatie.nl zijn veel cijfers te vinden die verzameld worden binnen de wettelijke taken van het CEI. Onder data tab / resultaten land- en tuinbouwbedrijven zijn gedetailleerde gegevens te vinden van groepen bedrijven.

Data Center

Om de maatschappelijke waarde van de verzamelde gegevens zo groot mogelijk te doen zijn, is het onder strikte voorwaarden mogelijke toegang te krijgen tot individuele gegevens van het Bedrijven-Informatienet voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.

Voor de beschikbaarstelling van gegevens is het Data Center opgericht. Het Data Center is een faciliteit van het CEI waardoor medewerkers van externe organisaties onder strikte voorwaarden toegang kunnen krijgen tot individuele gegevens.

Hiermee worden de gegevensverzamelingen met een infrastructureel karakter zo veel mogelijk ten dienste gesteld aan de ontwikkeling en instandhouding van de kennisinfrastructuur in Nederland. Bij het beschikbaar stellen, staat de privacy en anonimiteit van de agrarische ondernemers voorop.

Heeft u in uw onderzoek behoefte aan gegevens uit het Bedrijven-Informatienet, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met Ruud van der Meer. Zie ook de links naar voorwaarden, kosten en toegang.