WOt-studies

WOt-studies

De reeks WOt-studies is stopgezet in 2010.


2010

Schaminee, J.H.J., G.H.P. Dirkx, J.A.M. Janssen (2010). Grenzeloze natuur. De internationale betekenis van Nederland voor soorten, ecosystemen en landschappen, WOt-studie 10

2009

Turnhout, E. & B.H.M. Elands (red) (2009). Burgers, beleid en natuur: tussen draagvlak en betrokkenheid, WOt-studie 9

2008

Brouwer, F.M. & G.H.P. Dirkx (red., (2008). Natuur en landschap in het landelijk gebied: kennis voor beleid, WOt-studie 8

Vullings, L.A.E. (2008). Even afrekenen alstublieft. Een studie naar het opzetten van afrekenbaar beleid met Agenda Vitaal Platteland als voorbeeld, WOt-studie 7

Knotters, M. (red.) (2008). Een blik op monitoring van de natuurlijke leefomgeving, WOt-studie 6

2007

Buijs, A.E., M.H.G. Custers & F. Langers (2007). Natuur door andere ogen bekeken; De natuurbeleving van allochtonen en jongeren, WOt-studie 5

Boer, S. de , M. van der Zouwen, P. Roza & J. van den Berg (2007). Bestuurlijke variëteit in natuur- en landschapsbeleid; Vergelijkende analyse van regionale beleidsarrangementen rond de Wijde Biesbosch, het Drents-Friese Wold en het Groote Veld, WOt-studie 4

2006

Heide, M. van der, E. Bos & J. Vreke (2006). Analyseren en evalueren van beleidsmaatregelen met een effect op natuur en milieu, WOt-studie 3

Oenema, O., J.W.H. van der Kolk & A.M.E. Groot (2006). Landbouw en milieu in transitie, WOt-studie 2

2005

Bosch, F. van den, (2005). Natuur in beleidsprocessen, WOt-studie 1