WOt-technical reports

2022

Knegt, B. de, L. Biersteker, M. van Eupen, J.G.M. van der Greft, A.H. Heidema, R. Koopman, R. Jochem, M.E. Lof, H.M. Mulder, P. van Rijn, H.D. Roelofsen, S. de Vries, I. Woltjer (2022). Natural Capital Model. Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-technical report 236

Glorius, S.T. & A. Meijboom (2022). Ontwikkeling van enkele droogvallende mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee; periode 1995 tot en met 2021. WOt-technical report 235

Thouément, H.A.A, W.H.J. Beltman, M.C. Braakhekke (2022). Manual for the TOXSWA SedDis Tool v1; Testing segmentation of the sediment layer in TOXSWA. WOt-technical report 234

Kramer, H. & J. Clement (2022). Basiskaart Natuur 2017; Een landsdekkend basisbestand voor de terrestrische natuur in Nederland. WOt-technical report 232

Kruijne, R., D. van Kraalingen and J.A. te Roller (2022). User manual for the Groundwater Atlas for pesticides version 2022. WOt-technical report 231

Braakhekke, M. C., D. van Kraalingen, A. Tiktak, F. van den Berg,
J.J.T.I. Boesten (2022). FOCUSPEARL version 5.5.5 - technical description of
the database
. WOt-technical report 230

Groot, G.A., J. Bovenschen, M. Laar, N. Villing, D.R. Lammertsma & H.A.H. Jansman (2022). Status van de Nederlandse otterpopulatie: genetische variatie, mortaliteit en infrastructurele knelpunten in 2021. WOt-technical report 229

Ehlert, P.A.I., L. Veenemans, H.J. Smit, P.A.C. Suyker, K. Dallinga, H.H.J. Walthaus, P.H.J. Goorhuis, W.M.J.A. Duret en O. Oenema (2022). Verkenning van mogelijke wijzigingen in de Meststoffenwet door implementatie van verordening (EU) nr. 2019/1009; Opties voor nationale bepalingen voor vrij handelsverkeer. WOt-technical report 228

Kramer, H. & S. Los (2022). Basiskaart Natuur 2021; Een landsdekkend basisbestand voor de terrestrische natuur in Nederland. WOt-technical report 227

Commissie Deskundigen Meststoffenwet (2022). Advies Mestverwerkings-percentages 2022 & Verkenning ‘contouren toekomstig mestbeleid’.
WOt-technical report 226

Schaminée, J.H.J. & N.M. van Rooijen (2022). Het heft in eigen hand; Een verkenning naar wettelijke verplichtingen voor het behoud van botanische biodiversiteit in ons land die voortkomen uit internationale verdragen.
WOt-technical report 225

Bruggen, C. van, A. Bannink, A. Bleeker, D.W. Bussink, C.M. Groenestein, J.F.M. Huijsmans, J. Kros, L.A. Lagerwerf, H.H. Luesink, M.B.H. Ros, M.W. van Schijndel, G.L. Velthof en T. van der Zee (2022). Emissies naar lucht uit de landbouw berekend met NEMA voor 1990-2020. WOT-technical report 224

Os, J. van, en J. Kros (2022). Geografische Informatie Agrarische Bedrijven 2019;
Documentatie van het GIAB 2019-bestand
. WOt-technical report 223

Meeuwsen, H.A.M. & G.W.W. Wamelink (2022). Neerschaling beheertypenkaarten; Methode zoals gebruikt bij ex-anteanalyse Natuurpact. WOT-technical report 222

Boonstra, F.G. en R. Folkert (red.) (2022). Methode-ontwikkeling kosteneffectiviteit natuurbeleid; Lessen voor de Lerende Evaluatie Natuurpact. WOt-technical report 221

Faber M., M.H.M.M. Montforts (2022). Organic contaminants in fertilising products and components materials. WOT-technical report 220

Ehlert, P.A.I., R.P.J.J. Rietra, P.F.A.M. Römkens, L. Timmermans en L. Veenemans (2022). Effectbeoordeling van invoering van Verordening EU/2019/1009 op de aanvoer van zware metalen in Nederland. WOT-technical report 219

Schalkwijk, L. van, M.J.L. Kik, A. Gröne & L.L. IJsseldijk (2022). Postmortaal onderzoek van bruinvissen (Phocoena phocoena) uit Nederlandse wateren, 2021; Biologische gegevens, gezondheidsstatus en doodsoorzaken. WOT-technical report 218

Arets, E.J.M.M., S.A. van Baren, H. Kramer, J.P. Lesschen & M.J. Schelhaas (2022). Greenhouse gas reporting of the LULUCF sector in the Netherlands; Methodological background, update 2022. WOt-technical report 217

Bakker, G. (2022). Hydrofysische gegevens van de bodem; Uitbreiding gegevens in 2021 en overdracht naar de Basisregistratie Ondergrond. WOt-technical report 216

Chouchane H., A. Jellema, N.B.P. Polman, P.C. Roebeling (2022). Scoping study on the ability of circular economy to enhance biodiversity; Identifying knowledge gaps and research questions. WOt-technical report 215

Sanders, M.E., G.W.W. Wamelink, R. Jochem, H.A.M. Meeuwsen, D.J.J. Walvoort, R.M.A. Wegman, R.J.H.G. Henkens (2022). Milieucondities en ruimtelijke samenhang natuurgebieden; Technische achtergronden indicatoren digitale Balans van de Leefomgeving 2020. WOt-technical report 214

During, R., R.I. van Dam, J.L.M. Donders, J.Y. Frissel, K. van Assche (2022). Veerkracht in de relatie mens-natuur; De cursus omgaan met tegenslag gaat morgenavond wederom niet door (Herman Finkers). WOt-technical report 213

Kraalingen, D.W.G. van, F. van den Berg, A. Tiktak and J.J.T.I. Boesten (2022). GeoPEARL version 4.4.4; Technical description of database and interface.
WOt-technical report 210

Schöll, L. van, R. Postma, P.A.I. Ehlert, L. Veenemans, D.W. Bussink (2022). Opties voor opname van plant-biostimulanten in de Nederlandse Meststoffenwet; WP-2 Implementatie van VO-EU 2019/1009 in de Meststoffenwet. WOt-technical report 208