Project

Emissieloos telen 2017

De eisen voor het terugdringen van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen vanuit glastuinbouwbedrijven worden steeds strenger. In 2027 moet de sector (nagenoeg) emissieloos zijn.

Met een consortium van bedrijven test en demonstreert Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw in het IDC Water in Bleiswijk een concept voor emissieloze telen. De afgelopen jaren is veel kennis opgedaan over hoe knelpunten bij (langdurig) recirculeren opgelost kunnen worden. Deze oplossingen worden nu geïntegreerd toegepast. Doel is om aan te tonen dat jaarrond emissieloos telen mogelijk is met toepassing van gangbare technieken of om eventueel aanwezige onbekende knelpunten bij volledig recirculeren vast te stellen.

Na emissieloze teelten op steenwol- (2014-2016) en gebufferd kokossubstraat (2016) zonder verlies van productiviteit en productkwaliteit, telen we dit jaar in twee kasafdelingen komkommers op kokossubstraat. In de ene afdeling bufferen en spoelen we het kokossubstraat voor de start van de teelt, waar bij het lozen van het spoelwater natrium wordt afgevoerd. In dit spoelwater zit ook stikstof in de vorm van nitraat, dat binnen de teelt goed gebruikt kan worden. Daarom gebruiken we in de andere afdeling ongebufferd kokossubstraat, zodat de stikstof in het watersysteem blijft. Doordat ook de natrium uit het substraat in het watersysteem achterblijft, is het cruciaal voor een goede teelt om de verhouding meststoffen in het gietwater goed in de gaten te houden. Risico voor de teelt is met name een te groot aandeel van natrium in de voedings-EC en een gebrek aan calcium, dat door uitwisseling met natrium bindt aan het substraat.

Iedere maand rapporteren we in een nieuwsbrief de stand van zaken in de teelt en lichten we een aantal aspecten uit de emissieloze teeltstrategie toe. De nieuwsbrieven zijn terug te vinden aan de zijkant van deze pagina.