Vergelijk Environmental Sciences met andere opleidingen

Vergelijking van de opleiding Environmental Sciences met andere opleidingen in Wageningen of met opleidingen bij andere instellingen.

Vergelijking met andere opleidingen in Wageningen

Soil, Water, Atmosphere

Waar Environmental Sciences zich richt op de totale keten van maatschappelijke oorzaken, aardwetenschappelijke processen in bodem, water en atmosfeer, gevolgen voor mens en natuur, én op beleidsinstrumenten en technologische oplossingen voor milieu- en duurzaamheidsvraagstukken, concentreert Soil, Water, Atmosphere zich op de aardwetenschappelijke processen.

Bos- en Natuurbeheer & Biologie

De bachelor Environmental Sciences gaat verder dan (het beheer van) de levende natuur; het gaat ook om de mens, de kwaliteit van zijn leefomgeving, en over de toepassing van kennis over organismen en ecosystemen bij het ontwerpen van oplossingen voor milieu- en duurzaamheidsvraagstukken.

Internationaal Land- en Waterbeheer & Internationale Ontwikkelingsstudies

Deze opleidingen richten zich op landbouw- en ontwikkelingsvraagstukken in derdewereldlanden. Environmental Sciences kent eveneens een internationaal karakter door de verschillende grensoverschrijdende milieu- en duurzaamheidsvraagstukken.

Biotechnologie & Moleculaire Levenswetenschappen

De raakvlakken met deze opleidingen vind je vooral bij de major Milieutechnologie. Environmental Sciences is minder sterk gericht op het moleculaire niveau en houdt rekening met het belang van maatschappelijke acceptatie in haar technische ontwerpen voor duurzame oplossingen.

Vergelijking met opleidingen bij andere instellingen

In Nederland bieden verschillende universiteiten en hbo-instellingen een voltijdse milieu-opleiding aan:

  • De universiteiten in Utrecht, Amsterdam en Nijmegen;
  • De hbo-instellingen Avans, HAS Den Bosch, INHolland, Saxion en Van Hall-Larenstein.

De hbo-opleiding Milieukunde is beroepsgericht, een universitaire opleiding is vooral gericht op de ontwikkeling van een onderzoekende en kritische houding.


BSc Global Sustainability Science aan de Universiteit Utrecht

In deze studie komen, net zoals bij Environmental Sciences, zowel maatschappijwetenschappelijke als natuurwetenschappelijke aspecten aanbod, maar bij de bachelor Environmental Sciences is de natuurwetenschappelijke basis die wordt gelegd groter. Beide opleidingen zijn volledig Engelstalig. Global Sustainability Science heeft geen major Milieutechnologie.

BSc Future Planet Studies aan de Universiteit van Amsterdam

Dezelfde gecombineerde maatschappijwetenschappelijke en natuurwetenschappelijke basis. Environmental Sciences heeft majors gekoppeld aan combinaties van vakgebieden, terwijl je je bij Future Planet Studies specialiseert in één vakgebied (bv. aardwetenschappen, economie, of politicologie). Er is geen major Milieutechnologie.

Bsc Aarde en Economie aan de Vrije Universiteit

Een combinatie van aardwetenschappen en (ruimtelijke) economie; geen technologie, bestuur, beleid of communicatie.

Milieu-maatschappijwetenschappen via BSc Geografie, planologie en milieu, en milieu-natuurwetenschappen via BSc Biologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Milieuopleiding is hierbij alleen mogelijk als specialisatie binnen een bredere opleiding.

Terug naar BSc Environmental Sciences