Wiskunde

Bekijk ons aanbod voor het vak wiskunde. Voor inhoudelijke vakkennis kun je deelnemen aan onze nascholingen uit de Teacher Academy of deelnemen aan een Docent ontwikkelteam. Voor in de klas bieden we lesbrieven op het gebied van verschillende wiskundige onderwerpen. Verder kun je met je klas Wageningen University bezoeken en practica, colleges en rondleidingen volgen.

Teacher Academy

Docent Ontwikkelteam

Junior Consultancy Trainingen

Leerlingen gaan in een multidisciplinair team aan de slag met een opdracht geformuleerd door een expert van Wageningen University & Research of het bedrijfsleven.

Activiteiten voor leerlingen

Online Simulaties

Lesbrieven

Voor het vak wiskunde bieden wij 7 lesbrieven

De lesbrieven 1 tot en met 3 hangen samen. De eerste van deze gaat over een programma dat de leerling helpt met de matrixvermenigvuldiging. De lesbrieven 2 en 3 gaan over stabiele verdelingen, eigenwaarden en eigenvectoren.

Lesbrief 2 behandelt waarschijnlijkheidsmatrices waarbij de som van de matrixelementen in elke kolom van de matrix 1 is: een groep potentiƫle klanten (van constante grootte) van bijvoorbeeld 3 supermarkten worden dan elke tijdstap herverdeeld over deze 3 supermarkten.

In lesbrief 3 worden populatiemodellen behandeld.

Lesbrief 4 gaat over kantelpunten en alternatieve evenwichten in eenvoudige differentiaalvergelijkingen.

De lesbrieven 5 tot en met 7 behandelen drie manieren om statistisch iets te kunnen zeggen over uitkomsten van experimenten (die bijvoorbeeld zijn uitgevoerd in het kader van een profielwerkstuk). We behandelen de tekentoets (lesbrief 5), de Wilcoxon twee steekproeventoets (lesbrief 6) en lineaire regressie (lesbrief 7).

Lesmateriaal

Workshops bij campus- en schoolbezoeken