Visserij in transitie

Visserij in transitie

Het zijn turbulente tijden voor de visser. Door een combinatie van snelle ontwikkelingen staat de sector sterk onder druk. Zo zijn er minder visgronden beschikbaar door de komst van windmolenparken op zee en niet-bevisbare Natura 2000-gebieden. Ook Brexit, de aanlandplicht en het verbod op pulsvissen hebben grote impact op de visser. Op termijn heeft ook de klimaatverandering gevolgen. Om langetermijnperspectief te houden, is een transitie in de visserij nodig.

Wat wij voor u kunnen betekenen
Wij ondersteunen u in het vinden van antwoorden

.

Wageningen Marine Research draagt met onafhankelijk, wetenschappelijk onderzoek bij aan een gezonde toekomst voor visserij, biodiversiteit en ecosystemen. Zo onderzoeken we de uitdagingen voor de visser en hoe innovatie kan bijdragen aan rendabele vangstmethoden die minder belastend zijn voor de vis en het bodemleven. We hebben de wettelijke taak om met schattingen van de visstand bij te dragen aan gezond visserijbeheer in Nederland én internationaal. We doen onderzoek naar de impact van visserij op biodiversiteit en bodemleven en werken samen met de sector aan innovaties om deze impact te minimaliseren. En tot slot doen we onderzoek naar vis: gezondheid, gedrag en habitat.

De snelheid waarmee ontwikkelingen op de visserij afkomen, is ongekend
Nathalie Steins, projectmanager Wageningen Marine Research

Samenwerking tussen overheid, visserijsector én wetenschap

Door de snelheid waarmee de ontwikkelingen op de visser afkomen, zijn bestaande beheerkaders én wetenschappelijke modellen aan een herijking toe. In onze visie is nauwe samenwerking tussen overheid, visserijsector en wetenschap noodzakelijk voor een duurzame en rendabele toekomst van de visserij.

Ga snel naar

Zie ook de thema's