Maritieme diensten

Maritieme diensten

Bent u op zoek naar een realistische beoordeling van mogelijke milieueffecten van afvalwater, mariene vervuiling of antifoulingmiddelen? Of wilt u eens sparren over de milieuaspecten van innovaties in de maritieme sector? Dan bent u bij Wageningen Marine Research aan het goede adres. Wij denken graag met u mee over oplossingen voor nieuwe uitdagingen zoals klimaatverandering, multifunctioneel ruimtegebruik en verduurzaming van de maritieme sector.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij ondersteunen u in het vinden van antwoorden

Met behulp van gestandaardiseerde kortlopende laboratoriumtesten (bioassays) met bacteriĆ«n, algen, kreeftachtigen en vissen kunnen we de giftigheid bepalen van behandeld ballastwater, productiewater van offshore platforms of ander afvalwater. Voor een meer realistische beoordeling van de milieueffecten van afvalwater, chemische stoffen, afval (microplastics) of handelingen doen wij onderzoek in mesocosms. Dit zijn een soort zoutwatervijvers waarin een stukje ecosysteem wordt nagebouwd. In mesocosms kunnen natuurlijke processen worden onderzocht, zoals bijvoorbeeld de afbraak van stoffen, interacties tussen soorten en herstel van populaties.         

In ons onderzoek streven wij ernaar om de natuurlijke omstandigheden zoveel mogelijk te benaderen. Zo helpen we onze klant om een realistisch inzicht te krijgen in de werkelijke invloed van hun activiteiten op het mariene milieu.
Edwin Foekema, projectleider Wageningen Marine Research

Verder zijn wij betrokken bij onderzoek naar de effecten van offshore platforms, windturbines en kunstmatige riffen op het ecosysteem en de biodiversiteit in de Noordzee. Wij beschikken daardoor over een goed inzicht in de (ontwikkeling van) aangroei op deze structuren. Deze kennis zetten we ook in bij het verkennen van alternatieve antifoulingmethoden.

Tenslotte doen we onderzoek naar de milieugevolgen van rampen op zee, zoals de olieramp met Deepwater Horizon, of de recente containerramp met de MSC Zoe.