Bodem, bemesting en milieu

Bodem, bemesting en milieu

Een optimale bodemkwaliteit is een vereiste voor een productieve landbouw, die efficiënt met grondstoffen omspringt, bijdraagt aan een schoon milieu, en de klimaatverandering beperkt.

Speerpunten in het bodemkwaliteitsonderzoek zijn:

  • Nutri├źnten (kringlopen/benutting)
  • Lage bodemdrukken bij berijding en behoud bodemstructuur
  • Management van organische stof
  • Mesttoediening en beperking ammoniakverliezen
  • Ammoniakverliezen uit gewasresten

Resultaten van het onderzoek zijn onder andere oplossingen voor specifieke problemen of kennis over processen, getalsmatige (beleids)informatie, meetmethodieken, software, haalbaarheid van idee├źn en prototypes.