In één lijn naar leverbare hyacinten

Project

In één lijn naar leverbare hyacinten

De experts van Glastuinbouw van WUR zoeken partners voor een innovatief project waarin gewerkt wordt aan een éénrichtingssysteem voor de hyacintenteelt. In dit systeem wordt in één lijn van uitgangsmateriaal naar leverbare bollen geteeld, onder geconditioneerde omstandigheden. Dit maakt het gebruik van chemische middelen overbodig.

Glastuinbouw van WUR heeft samen met verschillende partijen uit de bloembollensector, waaronder de KAVB, de Greenport Duin & Bollenstreek en Noord-Holland noord een toekomstvisie “Vitale teelt” opgesteld. Hier wordt een route geschetst naar een bollenteelt zonder chemische middelen in 2030.

De duurzaamheidsproblemen van de bollensector zijn grotendeels terug te voeren op de trage vermeerdering van veel bolgewassen. De vermeerdering en doorteelt tot leverbare bollen vindt plaats op het veld, de bollen worden enkele jaren achtereen geplant, geoogst, verwerkt, bewaard en opnieuw geplant. Dit ‘cyclisch’ telen houdt ziekten en plagen in de grond en op bedrijven in stand en is de oorzaak van het gebruik van veel middelen. Om die reden staat in de toekomstvisie het doorbreken van het cyclisch telen centraal.

In één lijn naar leverbare bollen

Als Glastuinbouw van WUR willen wij werken aan een éénrichtingssyteem voor de hyacintenteelt. Een systeem waarin er één lijn van uitgangsmateriaal naar leverbare bollen geteeld worden, onder zoveel mogelijk geconditioneerde omstandigheden. Een dergelijk systeem maakt het gebruik van chemische middelen overbodig.

Ons idee is dat de onder beschermde omstandigheden geteelde bollen worden doorgeteeld tot grotere bollen (‘grof plantgoed’), die nog één jaar nodig hebben tot de leverbare maat. Indien dit laatste teeltjaar traditioneel buiten wordt geteeld, wordt de totale milieubelasting al teruggedrongen met 60% tot 70%. Door gebruik te maken van onze kennis van “teelt de grond uit”-systemen en inzet van bacteriën en mycorrhiza’s t.b.v. de ziektewerendheid is het mogelijk om in het laatste teeltjaar te komen tot leverbaar product. Dit kan door te telen op ziektevrije substraten in systemen met fertigatie waarin de productie optimaal is. In dat geval wordt de milieubelasting nòg verder teruggedrongen.

Interesse?

Voor dit project zijn wij op zoek naar partners. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op: