Project

Visziekten

Dit project omvat vooral de uitvoering van de primaire wettelijke taken in het kader van nationale en EU-regel­geving m.b.t. visziekten (diagnostiek in het kader van verdenkingen, uitbraken, monitoring- en surveillance, advisering m.b.t. preventie en bestrijding), de taken als nationaal veterinair referentielaboratorium voor visziekten, het onderhouden van de nodige basisexpertise op dit gebied en het up to date houden van diagnostische methoden en typeringsmethoden.

Daarnaast wordt binnen dit project multidisciplinaire diagnostiek van andere, niet meldingsplichtige visziekten uitgevoerd, die een probleem zijn voor de vissector (van kweek-/consumptievis, siervis, wilde vis). Verder wordt advies gegeven met betrekking tot visziekten aan o.a. EZ, NVWA, EU en de vissector. Ook neemt Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) deel aan diverse rondzendoefeningen visvirologie en –bacteriologie, georganiseerd door o.a. het EURL voor visziekten, en aan de NRL bijeenkomsten voor NRLs van Visziekten.

Het laboratorium Visziekten is gespecialiseerd in virusziekten van karperachtigen, o.a. Koi Herpes Virus (KHV) ziekte en Carp Edema Virus (CEV) ziekte, en in Vibrio soorten, die bacteriële visziekten kunnen veroorzaken, en waarvan enkele stammen tevens schadelijk kunnen zij voor de mens (zoönotisch). Daarnaast heeft WBVR een ruime expertise op het gebied van palingziekten. Jaarlijks worden resultaten gerapporteerd aan het Ministerie van EZ, en via wetenschappelijke en populaire publicaties openbaar gemaakt, naast lezingen, cursussen en workshops.

Publicaties