Biodiversiteitspositieve voedselsystemen (KB-44)

De biodiversiteit neemt wereldwijd met ongekende snelheid af. Onze huidige voedselsystemen dragen hier aan bij, terwijl het biodiversiteitsverlies tegelijkertijd de ecosysteemdiensten die nodig zijn voor die voedselsystemen ondermijnt. Het is daarom nodig om oplossingen te vinden die leiden tot voedselsystemen waarin biodiversiteit een intrinsiek en onmisbaar onderdeel vormt.

Wij onderzoeken dit in de volgende drie onderzoekslijnen (‘flagships’):

  1. Kweken voor meer diversiteit om de genetische basis van het voedselsysteem te verbreden;
  2. Opschaling van veelbelovende biodiversiteitspositieve pilots;
  3. Gevolgen van diversiteit en variatie in grondstoffen voor voedselverwerking.

Binnen dit thema wordt nieuwe WUR-expertise en kennis op het gebied van landbouw en milieu samengebracht in een systeembenadering voor voedselsystemen die voldoen aan lokale en wereldwijde doelstellingen op het gebied van voedselveiligheid, behoud van biodiversiteit en welzijn van de mens.

Projecten: