Ecologisch Laboratorium

Ecologisch Laboratorium

Het ecologisch lab draait om het begrijpen van het functioneren van ecosystemen over de hele wereld. Een belangrijk aspect hierbij is het vaststellen van de wisselwerking tussen klimaat en vegetatie.

Een ander cruciaal onderwerp is het begrijpen van biodiversiteit van ecosystemen: tussen plantensoorten maar ook tussen genotypen van een en dezelfde soort. De ambitie is om dit in de (nabije) toekomst ook te kunnen doen aan de hand van moleculaire analyses, gebruikmakend van geavanceerde technieken op DNA-gebied.

Werkterrein

In dit lab zijn de metingen uitgevoerd van het onderzoek naar stikstofconcentraties in planten en bodem, waarmee Wageningen University & Research wereldwijd een reputatie heeft opgebouwd aangaande stikstofdepositie op heide en in venen. Het lab speelt een cruciale rol bij het indienen van onderzoeksprojecten bij onder meer NWO en EU over ecosysteemprocessen en vegetatie-klimaatrespons. Het lab wordt daarnaast veelvuldig ingezet voor onderwijspractica, waarbij studenten zelf hun metingen doen. Ook gebruiken studenten, promovendi en postdocs het lab voor hun metingen en analyses.

Op het analyselab worden voornamelijk anorganische chemische analyses gedaan in grond, gewas en bodemoplossingen, met name verschillende soorten extracties en destructies gevolgd door veelal spectrofotometrische metingen. Tevens worden er verschillende celcomponenten geanalyseerd zoals NDR, ADR, tannine, lignine en polyfenolen. Ook de in-vitroverteerbaarheid kan worden gemeten.