Laboratoria Omgevingswetenschappen

Wageningen Environmental Research en het Department Omgevingswetenschappen hebben de beschikking over een aantal state-of-the-art laboratoria voor onderzoek en ontwikkeling.