Laboratorium voor risicoanalyses (ERA-Lab)

Laboratorium voor risicoanalyses (ERA-Lab)

De faciliteiten voor risico-evaluaties zijn het kloppend hart van het Wageningen Environmental Research-team Environmental Risk Assessment (ERA). Met combinaties van metingen, analyses en experimenten beoordelen de onderzoekers het effect van stressoren op hun omgeving.

Dat kan bijvoorbeeld zijn de manier waarop een chemische stof zich gedraagt in oppervlakte- en/of grondwater, maar ook het effect van stoffen of andere stressoren, zoals invasieve exoten, op de levensgemeenschap in het water. De faciliteiten bevinden zich op twee locaties: een chemisch en ecotoxicologisch laboratorium op de campus van Wageningen University & Research, en een proefslotencomplex op de buitenlocatie Sinderhoeve.

Werkterrein

Het ERA-lab heeft een chemisch en een ecotoxicologisch deel. Het chemisch lab beschikt over moderne apparatuur voor een breed scala aan chemische metingen. Hierbij zijn chromatografische bepalingen door middel van GC‑ECD/FID, GC-MS/MS, LC-MS/MS, GPC (gelpermeatiechromatografie) en HPLC-UV de meest uitgevoerde analyses. Bestrijdingsmiddelen maar ook geneesmiddelen en andere organische stoffen uit verschillende matrices zoals water, sediment, grond, plant- en/of diermateriaal worden voorafgaand aan de analyse geëxtraheerd door middel van vloeistof-vloeistofextractie, accelerated solvent extraction (ASE) of vastefase-extractie (SPE) met bijvoorbeeld Soxtherm of Unexas.

Het ERA-laboratorium is van oudsher vooral gericht op experimentele werkzaamheden zoals eco(toxico)logisch onderzoek in de proefsloten of studies naar het gedrag van bestrijdingsmiddelen, paks en pcb’s in de bodem. Tegenwoordig is het werkterrein verder uitgebreid naar andere stofgroepen en naar terrestrische systemen.

Verder wordt de buitenlocatie Sinderhoeve gebruikt voor micro- en mesokosmosexperimenten, waarbij in experimentele vijvers, sloten of proefvelden een volledige levensgemeenschap of één specifieke soort (vertebraat, evertebraat of plant) bestudeerd wordt. Ook worden de daar aanwezige laboratoria gebruikt voor de determinatie van bemonsterde organismen, zo nodig met behulp van (stereo)microscopen.