Project

Adaptive Cities Through integrated Nature Based Solutions (ACT on NBS)

Het project Adaptive Cities Through Integrated Nature-Based Solutions (ACT on NBS) van EIT-Climate KIC, heeft als doel natuurgebaseerde oplossingen (NBS) in steden op te schalen. In samenwerking met Nederlandse en Europese steden, onderzoekers en stakeholders, wordt een groeiend en duurzaam innovatie-ecosysteem ontwikkeld. Ons doel is de gezondheid en het welzijn van mensen te verbeteren, de biodiversiteit in steden te vergroten en de effecten van klimaatverandering in stedelijke gebieden te verlagen.

Wereldwijde overeenkomsten hechten een groot belang aan maatregelen om de samenleving te helpen zich aan te passen en dat alle landen en steden hun steentje bijdragen aan een betere klimaatbestendigheid. De overeenkomsten bevatten een reeks maatregelen, zoals natuurgebaseerde oplossingen (NBS). Deze worden genomen om de kwetsbaarheid van de samenleving tegen klimaatverandering te verminderen en de stedelijke veerkracht te verbeteren. NBS zijn natuurlijke of door de natuur geïnspireerde oplossingen die meerdere voordelen tegelijk bieden.

Ondanks de kansen die NBS biedt, en de noodzaak van om maatregelen te nemen, blijft de inzet van de NBS in de stedelijke omgeving beperkt. Door het samenbrengen van de belangrijkste stakeholders uit de EIT-Climate KIC-gemeenschap en andere actoren, is een innovatie-ecosysteem ontwikkeld. Dit ecosysteem creëert ruimte voor de partners om voort te bouwen op bestaande initiatieven, zodat de toepassing van NBS in steden snel kan worden opgeschaald.

Het ACT on NBS-project heeft vijf belangrijke en samenhangende activiteiten. Deze zijn ontworpen als leer- en netwerkexperimenten om samen de acceptatie van NBS te verhogen als succesvol innovatie-ecosysteem:

Consortium: TU Delft (Project leider), The Ecological Sequestration Trust (Project leider), Climate KIC, Wageningen Environmental Research (WP3 leider), Stichting Deltares, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Stiftung Global Infrastructure Basel, Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure, Technical University of Madrid, Icatalist.

Betrokken steden: Amsterdam, Bologna, Bratislava, La Spezia, Londen, Madrid, Milaan, Nicosia, Orleans Metropole, Praag, Savona, Torino, Unie van steden in Slowakije, Utrecht, Valladolid, Vejle, Warschau, en anderen.

Sponsoren: Dit project werd toegekend door EIT-Climate KIC. WENR werd medegefinancierd door Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions (AMS), en door het KB-36 programma Biodiversiteit in een natuurinclusieve samenleving van Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

NBS-Tools Catalogus

Het Adaptive Cities Through Integrated Nature-Based Solutions (ACT on NBS), EIT Climate KIC-project heeft een inventarisatie en beoordeling gemaakt van NBS-tools voor klimaatbestendige steden. De doelstellingen van de catalogus zijn: 1) het vergroten van de organisatorische toegankelijkheid van gegevens over NBS en klimaatbestendige tools die zijn ontwikkeld en gebruikt in Europa en wereldwijd; 2) dat verschillende end-users zich bewust worden van verschillende tools die al bestaan om NBS te plannen, ontwerpen en implementeren en er gebruik van maken om specifieke milieu-uitdagingen en aanpassingsmaatregelen in hun steden, buurten of zelfs regio's aan te pakken.

De catalogus van NBS-tools bevat 70 verzamelde tools. In dit onderzoek wordt onder een "tool" verstaan een methodologie, software, catalogus, repository, e-platform, richtlijn of handboek. De tools werden geïdentificeerd via interviews met EU-gemeenten en door workshops georganiseerd bij ACT on NBS, en door aanvullend deskresearch tot augustus 2020. Dit houdt in dat tools die vóór die datum zijn ontwikkeld en gepubliceerd, werden verzameld.

Voor de beoordeling werden de instrumenten gelabeld op hun beschrijvende kenmerken en potentiële toepassingsgebieden. Er werd gekozen voor het gebruik van vooraf gedefinieerde indicatoren om de karakterisering van de instrumenten te ondersteunen en hun vergelijking mogelijk te maken. De categorieën en indicatoren werden geformuleerd op basis van de huidige literatuur en verfijnd aan de hand van het oordeel van deskundigen. De indicatoren werden in sommige gevallen ook verder aangepast via een iteratief proces van analyse van de instrumenten.

Meer informatie en toegang tot de NBS-tools catalogus is te vinden op de ACTonNBS-website.

Publicaties