Project

Energietuinen Nederland: Duurzame energieopwekking, natuur, landschap recreatie en educatie

Duurzame energieopwekking kan van waarde zijn voor landschap en natuur. Dat willen de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) en Wageningen University & Research (WUR) laten zien met het project Energietuinen Nederland. In de Energietuin gaat grootschalige duurzame energieopwekking samen met natuur, landschap, recreatie en educatie. Deze aanpak maakt het mogelijk meerdere belangen te verenigen en klimaatverandering tegen te gaan.

De Energietuinen worden ontworpen en uitgevoerd samen met de omwonenden, gemeente, eigenaren en andere betrokkenen. De fysieke Energietuin kan uiteindelijk bestaan uit zonnepanelen, (kleinschalige) windenergie, waterkracht en/of energieopslag en biomassateelt. Dit wordt gecombineerd met bijvoorbeeld een fietspad, wandelpad, voedselbos, moestuin, picknickveld, uitkijkpunt, maar ook de aanplant van nieuwe vegetatie, houtwallen, kruidenrijk gras, bijenhotels en faunapassages. Het project moet de betrokkenheid onder burgers versterken en de professionaliteit van lokale energie-initiatieven vergroten.

Energietuinen in heel Nederland

De eerste Energietuinen zijn gepland in Assen, Montfoort en Wijhe. Het gaat om grote locaties, variërend in omvang van 20 tot 80 voetbalvelden. De bedoeling is dat er in heel Nederland Energietuinen gaan ontstaan. Het project wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een extra schenking van de Nationale Postcode Loterij.

Ontwerpend onderzoeken

Uit welke elementen de Energietuinen precies gaan bestaan is van tevoren niet te zeggen. Sven Stremke, universitair hoofddocent landschapsarchitectuur aan de WUR, is samen met zijn team verantwoordelijk voor dit proces, dat bekend staat als ‘ontwerpend onderzoek’. Belangrijke elementen in deze methode zijn onder mee het luisteren naar alle perspectieven, het leren van eerdere ervaringen en rekening houden met wet- en regelgeving. Het verwachte resultaat is een specifiek ontwerp voor elk van de drie locaties.

Het project Energietuinen is onderdeel van een groter onderzoekprogramma van WUR naar zonne-energie: het WUR Solar Research Programme. Dit programma zoekt naar nieuwe concepten voor zonneparken waarin rekening gehouden wordt met de ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit, bodemkwaliteit, governance, landbouwproductie en technologische innovatie.

Lees meer: