Product

Klimaatplatform Vlaanderen – alle informatie samengebracht in één portaal

Hoe gaat het klimaat veranderen in mijn gemeente?
Welke informatie is beschikbaar om de burger bewust te maken van klimaatverandering?
Welke gebieden zijn het meest kwetsbaar voor overstromingen?
Waar moeten we vergunningsaanvragen voor het bouwen van nieuwe woningen goedkeuren of afkeuren?

Beschrijving

Het Klimaatportaal Vlaanderen bundelt huidige en toekomstige projecties van primaire klimaatindicatoren (temperatuur, neerslag, verdamping en wind), klimaateffecten (hitte, overstroming, stijgende zeespiegel, droogte) en kwetsbaarheden (voor mensen en gebouwen). Lokale autoriteiten kunnen er gebruik van maken om te zoeken naar de specifieke impact van de klimaatverandering op hun grondgebied. Er wordt informatie gegeven in de vorm van interactieve kaarten, infografieken, grafieken en tekst. Deze informatie is beschikbaar op verschillende niveaus. Een vergelijking van lokale indicatoren met het gemiddelde in Vlaanderen is ook mogelijk.

Wageningen University & Research heeft het Klimaatportaal Vlaanderen ontwikkeld in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij en de KU Leuven.

Wanneer zou ik voor dit hulpmiddel moeten kiezen?

Voor het verkrijgen van een breed overzicht over

  • het huidige klimaat (temperatuur, neerslag, verdamping en wind)
  • mogelijke kwetsbaarheden en risico's op hittegolven, overstromingen, zeespiegelstijging en droogte op basis van verschillende mogelijke vooruitzichten

Wat zijn de voornaamste voordelen?

Het Klimaatportaal Vlaanderen bundelt alle relevante informatie over klimaatverandering in één portaal op het niveau van Vlaanderen als geheel en op gemeentelijk niveau.

Hoe pas ik dit toe?

Bezoek het klimaatportaal of neem contact op met Ingrid Coninx.