Project

Ontwikkeling van instrumenten voor een natuurinclusieve energietransitie

De link met biodiversiteit is evident maar waar liggen er belangrijke hiaten in kennis en hoe kunnen we die invullen? Hoe kunnen we vervolgens de bestaande kennis en eventueel nieuw te ontwikkelen kennis benutten om tot natuurinclusieve ontwerpen van wind-en zonneparken te komen die naast effecten ook zoveel mogelijk bijdragen aan de biodiversiteit? Welke tools of instrumenten kunnen daarbij behulpzaam zijn?

Met het antwoord op deze vragen kan Wageningen zich op dit dossier in de breedte met kennis en oplossingen onderscheiden de komende jaren. In 2018 starten we met de hiaten in kennis waarbij de windparken centraal staan. Tevens zal er een verkenning worden uitgevoerd van wat onze rol/bijdrage kan zijn ten aanzien van zonneparken in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving.

Binnen de energietransitie spelen twee ontwikkelingen op dit moment een grote rol: de ontwikkeling van windparken op land en op zee en de ontwikkeling van zonneparken.

Publicaties