Nieuws

Koffie uit de kas?

Gepubliceerd op
22 april 2022

Wereldwijd wordt er jaarlijks bijna 10 miljard kilogram koffie geproduceerd. Vooral voor landen als Brazilië, Colombia, Guatemala, Ethiopië en Vietnam is koffie een belangrijk exportproduct. Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt of het mogelijk is koffie in de kas te telen, om te onderzoeken of smaak en inhoudstoffen van de koffiebonen te sturen zijn met teeltcondities.

Circa vijf jaar geleden deed de WUR een eerste kleinschalige proef met het kweken van een koffiestruik in een kas. Daarvoor werd een Arabica-cultivar onderzocht. Deze variant van de koffiestruik is namelijk (anders dan Robusta-varianten) een zelfbestuiver. Uit dit onderzoek bleek dat het inderdaad mogelijk is om een koffiestruik te laten bloeien in een kas, en uiteindelijk ook bessen te oogsten. Het gewas groeit goed bij een relatief donker, vochtig en warm klimaat. Opvallend was dat in de kas de bloeiperiode langer duurde dan in de buitenlucht: het lukte die periode te rekken van april tot en met november, dus ruim een half jaar.

Met een langere bloeiperiode is waarschijnlijk een hogere productie mogelijk. Maar de hoeveelheid bonen zal niet de belangrijkste onderscheidende waarde zijn van koffiebonen uit een kas. Wellicht is het mogelijk om de smaak en/of de samenstelling van de koffiebonen te beïnvloeden met behulp van groeicondities en aangepast nutriënten oplossingen. Deze vraag is een van de vragen die onderzocht binnen de PPS Sleutelprocessen, waarin wordt samengewerkt met een grote koffieproducent. De PPS Sleutelprocessen wordt gefinancierd door het ministerie van LNV en verschillende betrokken bedrijven.