Project

Demonstratiejaar fossielvrije kassen FASE 2

De overheid wil samen met het tuinbouwbedrijfsleven de emissies van CO2, water en nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen reduceren. Om de mogelijkheden te tonen en samen met de tuinbouwondernemers deze stappen verder te ontwikkelen, is er bij Wageningen University & Research bij glastuinbouw een demonstratiekas met 4 afdelingen van elk 350 m2 gebouwd waarin Aardbei, Gerbera, Freesia en potanthurium met een mimimum aan emissies geteeld worden.

In dit project zijn vier demonstratieteelten met een doorkijk naar wat er de komende jaren moet gebeuren om duurzame klimaatneutrale teeltsystemen inclusief een gesloten water- en nutriëntenkringloop met een minimale emissie van gewasbeschermingsmiddelen, te ontwikkelen. De eerste keus van de gewassen is gevallen op Gerbera, Freesia, potanthurium en aardbei omdat deze een representatieve groep vormen van het segment gewassen met een matig energiegebruik waar nog behoorlijke stappen gemaakt kunnen worden met besparing en verduurzaming in de teelt.

Publicaties