Project

GLB Onderbouwing koppeltabel

In de zogenaamde koppeltabel is per leefgebied/categorie water en per beheerfunctie aangegeven welke beheeractiviteiten mogelijk zijn. De koppeltabel maakt deel uit van het maatregelfiche uit POP3 en vormt de grondslag voor de Europese cofinanciering van ANLb. Voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP) wordt een nieuwe koppeltabel gemaakt met

De beheerpakketten uit het ANLb zijn opgebouwd uit één of meerdere beheeractiviteiten uit de zogenaamde Koppeltabel. De Koppeltabel is onderdeel van de Subsidieverordening ANLb. In deze Koppeltabel is per leefgebied/categorie water en per beheerfunctie aangegeven welke beheeractiviteiten mogelijk zijn. Voor het Nationaal Strategisch Plan (NSP) wordt een nieuwe koppeltabel gemaakt met wederom maximale bedragen per activiteit. Enerzijds moeten hiervoor bestaande activiteiten tegen het licht worden gehouden en anderzijds worden ook nieuwe activiteiten opgenomen. Voor deze nieuwe activiteiten moeten nog aanvullende berekeningen worden gemaakt en is er behoefte aan inhoudelijke expertise. De TEWG wordt gevraagd voor ondersteuning en om de inzet van experts te coördineren.

Publicaties