Land- en tuinbouw

Het Bedrijveninformatienet is een panel van 1500 land- en tuinbouwbedrijven die zodanig zijn geselecteerd dat ze gezamenlijk de gehele land- en tuinbouw representeren. Alleen de heel kleine bedrijven zitten niet in het panel. De opgenomen bedrijven vertegenwoordigen meer dan 95% van de totale agrarische productie.

Onderwerpen

Eén van de belangrijkste doelen van het Bedrijveninformatienet Land- en Tuinbouw is het verzamelen van gegevens over de duurzaamheidsprestaties van boeren en tuinders voor monitoringsverplichtingen en beleidsevaluaties. Om inzicht te geven in de financiële positie van bedrijven worden niet alleen de inkomsten die worden verkregen met het bedrijf verzameld maar ook de inkomsten van verbredingsactiviteiten (toerisme, boerderijverkoop etc.) en de inkomsten van buiten het bedrijf (bijvoorbeeld partner werkt als onderwijzer). Naast de financieel economische informatie worden ook andere gegevens verzameld die samenhangen met de bedrijfsvoering en die een integrale analayse van beleidsopties mogelijk maken. Hieronder zijn enkele voorbeelden weergegeven, ingedeeld naar 'technisch', 'natuur en milieu' en 'overig'.

Natuur en milieu Technisch Overige
Biologische landbouw Arbeid Economie
Dierenwelzijn en -gezondheid Structuurkenmerken Grond- en pacht
Energie Technische kengetallen Innovatie
Gewasbescherming Ketens en samenwerking
Natuur Risicohouding en –management
Nutriënten Verbreding en verdieping
Water

Toepassingen

Het Bedrijveninformatienet wordt regelmatig gebruikt bij beleidsevaluaties. Enkele aansprekende voorbeelden zijn:

  • Actuele situatie in de land- en tuinbouw
  • Evaluatie gewasbeschermingsmiddelen- en mestbeleid
  • Derogatie mestwetgeving EU
  • Pachtprijzen
  • Armoede in land- en tuinbouw
  • Perspectieven Landbouw 2020
  • Voorbereiding GLB-standpunt Nederland
  • Gevolgen financiële crisis voor landbouw en visserij
  • Landbouw Economisch Bericht