WOt-papers 2012

Beukers, R. & B. Harms (2012). Certificeringsschema’s in visserij en aquacultuur voor behoud van biodiversiteit, WOt-paper 20

De Groot, M., I.E. Salverda, R.I. van Dam & J.L.M. Donders (2012). Gedreven streven voor natuur en landschap. Een onderzoek naar actiegroepen van burgers tegen grote landschappelijke ingrepen, WOt-paper 19

Verburg, R.W., H. Houweling, A.J.F. de Wit (2012). Eén plus eén is drie. Integratie van bestuurskundige kennis in verkenningen, WOt-paper 18

Arnouts, R.C.M., B.J.M. Arts, D.A. Kamphorst, J.P.M. van Tatenhove (2012). Innovatieve governance-arrangementen in het groene domein. Over vermaatschappelijking van natuurbeleid en verduurzaming van handelsketens, WOt-paper 17

Veeneklaas, F.R. (2012). Over ecosysteemdiensten. Een afbakening, WOt-paper 16

Overbeek, M.M.M., B. Harms, S.W.K. van den Burg (2012). Biodiversiteit leeft nog vooral bij de directie van bedrijven, WOt-paper 15

Vries, P. de, J.E. Tamis, J. Tjalling van der Wal, R.G. Jak, D.M.E. Slijkerman, J.H.M. Schobben (2012). Scaling human pressures to population level impacts in the marine environment. Implementation of the prototype CUMULEO-RAM model, WOt-paper 14