Water Nexus

Water Nexus is een programma van NWO-TTW ter waarde van 6 miljoen euro, dat loopt van 2015 tot en met 2020. Het wordt ondersteund door 25 partners van multinationals, midden- en kleinbedrijf, adviesbureaus, kennisinstituten, waterschappen en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 15 PhD en 2 postdoc-onderzoekers werken samen om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor watervoorziening in kustgebieden met een gebrek aan zoetwater.

Water Nexus wordt gecoordineerd door Prof. Huub Rijnaarts van de leerstoelgroep Environmental Technology van Wageningen University & Research.

Het project richt zich op strategieën om vraag en aanbod van water tussen industriële en landbouwsystemen af te stemmen, met opties voor zowel zout als zoet water. Het zoekproject omvat watertechnologie en groene technologieën zoals wetlands. De nadruk ligt op industrie en landbouw/ tuinbouw, waar grote volumes water worden gebruikt.

Technologieën en beheersstrategieën worden ontwikkeld die aanpassingen aan klimaatverandering mogelijk maken door uitwisseling van water tussen industrie, landbouw, stedelijke en natuurlijke systemen; het gebruik van brak water als bron; en de inclusie van groene infrastructuur voor de opslag en zuivering van water.

Link naar het project: