Nieuws

De relatieve vochtigheid regelen om echte meeldauw te voorkomen

Gepubliceerd op
24 september 2020

Echte meeldauw is een gevreesde ziekte in de aardbeienteelt. De schimmel verspreidt zich snel en geïnfecteerde aardbeivruchten kunnen niet worden verkocht. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt of met klimaatbeheersing in de kas de verspreiding van echte meeldauw voorkomen kan worden. Daarvoor zoomt WUR in op het microklimaat rondom het gewas.

Echte meeldauw op aardbei wordt veroorzaakt door de schimmel Podosphaera aphanis. De sporen van de schimmel worden via de lucht verspreid. Wanneer ze op een blad of vrucht landen, ontkiemen ze en produceren ze mycelium. De schimmel ziet eruit als poeder, vandaar de Engelse naam 'powdery mildew'

De schimmel is te bestrijden met chemische middelen, maar de aardbeiensector wil een grote stap richting duurzaamheid maken. Efficiënte biologische bestrijdingsmiddelen zijn er echter nauwelijks. En daarom kijkt WUR naar de mogelijkheid om het klimaat in een kas zó te sturen dat de kieming van sporen en de ontwikkeling van mycelium voorkomen wordt.

Snelle verspreiding

Onderzoek toont aan dat kieming van echte meeldauwsporen het beste gedijt bij een hoge relatieve vochtigheid. Het mycelium groeit juist het beste bij een lage relatieve vochtigheid. En omdat de lucht 's nachts relatief vochtig is en overdag relatief droog, kan echte meeldauw zich heel snel verspreiden in een kas.

Het beheersen van de relatieve luchtvochtigheid is daarom een mogelijke oplossing. Maar hiervoor is het belangrijk om te weten wat de klimaatomstandigheden in de directe omgeving van het gewas zijn. WUR onderzoekt daarom het microklimaat door kleine sensoren (van 1 millimeter) te bevestigen naast de bladeren en vruchten van het aardbeigewas (op een afstand van 5 millimeter). Hieruit blijkt onder meer dat de relatieve luchtvochtigheid rond een vrucht sterker varieert dan in de rest van de kas.

Bioassays

Daarnaast gaan WUR-onderzoekers op basis van deze microklimaatmetingen 'bioassays' uitvoeren om te onderzoeken onder welke klimaatomstandigheden echte meeldauwsporen kunnen ontkiemen en zich ontwikkelen tot mycelium, en welke niet. Het mechanisch verlagen of verhogen van de relatieve luchtvochtigheid kan dus een mogelijke oplossing zijn. Een belangrijk uitgangspunt is dat dit op een energiebesparende manier gebeurt zonder andere ziekten en plagen te stimuleren.

Het onderzoek naar echte meeldauw loopt tot het voorjaar van 2022 en wordt gefinancierd door het programma Kas als Energiebron.​