Project

Actualisatie bodemkaart

De Bodemkaart van Nederland, schaal 1 : 50 000, wordt onderdeel van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Om dit model in de toekomst adequaat te kunnen gebruiken voor landelijke en regionale toepassingen is er voortdurend onderhoud nodig. Dit onderhoud zal zich in de komende jaren richten op:

  • Verbetering en actualisatie van de inhoudelijke informatie: dit is nodig omdat er deels door natuurlijke processen en deels door ingrepen veranderingen optreden in bodemkenmerken. Een voorbeeld hiervan zijn de veranderingen die opgetreden zijn in de provincie Flevoland;
  • Een beschrijving van de gebruikte actualisatiemethode.

Publicaties