Nieuws

"In 2030 willen we alleen nog maar circulaire substraatoplossingen aanbieden"

Gepubliceerd op
30 juni 2022

De Business Unit Glastuinbouw & Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt de komende jaren wat circulaire glastuinbouw betekent voor tuinbouwondernemingen. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Club van 100; een aantal van de leden van dat initiatief zit ook in de begeleidingscommissie (bco) van het onderzoek, zoals Saint-Gobain Cultilene. Innovation & solutions manager Ralf Derksen: “We richten ons op ‘no landfill’, dus: geen steenwolsubstraat meer als afval.”

Ralf, welke ambitie heeft Cultilene op het gebied van circulariteit?

“Saint-Gobain, het moederbedrijf van Cultilene, is een voorloper op het gebied van duurzaamheid en medeondertekenaar van de klimaatconferentie COP21 We hebben dan ook ambitieuze duurzaamheidsdoelen gesteld: in 2025 20% minder CO2-emissie, in 2030 33% minder en in 2050 CO2-neutraal. Daarnaast hebben we ons gecommitteerd aan een vermindering van 50% niet-gerecycled afval in 2025, in 2030 80% minder en 100% hergebruikte verpakking in 2050. Onze ambitie is om in 2030 alleen nog maar circulaire substraatoplossingen te bieden.”

Wat betekent circulariteit als het gaat om substraten?

“We richten ons wereldwijd op ‘no landfill’, dus: geen steenwolsubstraat meer als afval. Dat heeft twee aspecten. Allereerst: voorkomen dat het substraat op de stort belandt, bijvoorbeeld door het te verwerken in andere producten. En ten tweede: zo min mogelijk nieuwe fossiele grondstoffen gebruiken, en dus gebruikt steenwol opnieuw gebruiken óf nieuwe circulaire substraten toe te passen, gebaseerd op bijvoorbeeld hout en glas.”

Ralf Derksen
Ralf Derksen

Om met het eerste te beginnen: hoe zit het met recyclen van steenwol?

“Gebruikt steenwol kan bijvoorbeeld verwerkt worden in bakstenen. Vooral voor de Benelux-markt werkt dat goed. Maar onze substraten gaan ook naar andere landen. We willen ook in die landen steenwol een tweede leven geven – dus een ‘after life’ – en dus verwerken in andere producten. Maar dat is een uitdaging. Je hebt dan onder meer te maken met wetgeving en milieuvergunningen. Het gebruikte substraat wordt vaak nog gezien als een afvalproduct.”

En kan gebruikt steenwol inderdaad opnieuw ingezet worden als substraat?

“Dat kan. Steenwolsubstraat is bijvoorbeeld geschikt als substraat voor groene daken. Voorwaarde is wel dat het substraat vrij is van ziekten en plagen: daarvoor kan het gestoomd worden. Maar het moet ook vrij zijn van pesticiden.”

Je vertelde ook over nieuwe substraten. Wat bedoel je daarmee?

“Als we minder fossiele grondstoffen willen gebruiken is een oplossing: nieuwe substraten. We werken daarom bijvoorbeeld aan organisch-gebonden substraten. Voorwaarde is dat die minimaal dezelfde kwaliteit heeft als steenwol. Dat geldt zeker voor de water use efficiency: die is bij steenwol heel hoog, en moet bij een nieuw substraat minimaal gelijk of nog hoger zijn. Daaraan werken we samen met onderzoeksinstellingen, zoals de WUR en Delphy.”

Waarom zijn jullie betrokken bij de BCO van Circulaire glastuinbouw?

“Saint-Gobain is een bedrijf met enorm veel innovatiekracht en dat willen wij – als Cultilene - graag inzetten om de tuinbouw circulair te maken. De manier waarop we dat kunnen bewerkstelligen? Door samen te werken met gelieerde bedrijven binnen de BCO van circulaire glastuinbouw, onderzoeksinstellingen en betrokken telers. Door te sparren met elkaar en samen te werken kunnen we uitkristalliseren op welke aspecten geïnnoveerd moet worden om iedere dag een stap dichter bij een circulaire glastuinbouw te komen.”