Voedselzekerheid

(BO-43.003.01) - Het belang van voedselzekerheid is benadrukt in de Sustainable Development Goals (SDGs) die in September 2015 door de Verenigde Naties in New York zijn gelanceerd. Ook Nederland heeft getekend voor de SDGs.

Naast het tegengaan van verspilling in de keten, is ook het efficiënt omgaan met grondstoffen, in een snel veranderende omgeving, cruciaal om op termijn de voedselzekerheid te waarborgen. Water en bodem zijn daarbij van groot belang. Een slimmer gebruik van water in de landbouw is essentieel om op termijn de voedselvoorziening te borgen. Een bodem beheer gericht op het behoud en versterken van de bodemvruchtbaarheid is de basis voor een duurzame voedsel productie. Bovenstaande uitdagingen worden geadresseerd in dit thema, evenals in het thema Internationale voedselsystemen.

Tot en met 2017 bestond dit thema onder de naam "Agroproductie: markt- en keteninnovaties (BO-20-007)".

Projecten 2018