'Club van 100' Glastuinbouw

De business unit Glastuinbouw heeft de “Club van 100” opgericht, waarmee toeleveranciers in de glastuinbouw laagdrempelig toegang krijgen tot de brede expertise van de business unit Glastuinbouw van Wageningen Plant Research en mede bijdragen aan de financiering van het toegepast-strategische onderzoek in Nederland. Hiermee nemen deze bedrijven mede verantwoordelijkheid om de kennisinfrastructuur mede in stand te houden en voor de uitvoering van het innovatiegedreven onderzoek en pre-competitieve projecten.

Kenmerkend voor deze projecten is dat deze een tijdshorizon kennen van 5 tot 10 jaar voordat de resultaten breed in de sector worden toegepast. Dit type onderzoek legt de basis voor de toekomst van de sector die voor enorme uitdagingen staat. Zoals het structureel duurder worden van energie, strengere Europese eisen aan omgevingseffecten en een markt die nieuwe producten blijft verlangen en steeds hogere eisen stelt aan het gehele productieproces. Met het verdwijnen van het Productschap Tuinbouw is dit type onderzoek verder onder druk komen te staan, wat een bedreiging vormt voor de continuĆÆteit en de innovatiekracht van de glastuinbouwsector in Nederland.

Voor wie?

De Club van 100 is uitsluitend bedoeld voor toeleveranciers/ handelsbedrijven in de glastuinbouw, die materialen, hardware, software, financiering of uitgangsmateriaal leveren. Ook niet-commerciƫle organisaties die innovaties in, en ontwikkeling van de glastuinbouw als doelstelling hebben, kunnen aansluiten. De leden zijn afkomstig uit de volgende groepen:

  • Kassenbouwers
  • Installatiebedrijven op het gebied van energie, klimaat en water
  • Potgrond- en substraatleveranciers
  • Leveranciers van gewasbescherming, meststoffen en verbruiksartikelen
  • Banken, accountancy en verzekeraars
  • Energieleveranciers
  • Uitgangsmateriaal
  • Handel, distributie en opslag

Alle leden tekenen een contract voor twee jaar, waarbij ze elk jaar kunnen beslissen of ze het weer willen verlengen voor de komende twee jaar. Daarmee wordt voorkomen dat de opgestarte projecten halverwege worden afgebroken omdat bedrijven afhaken.

Interesse?

Wilt u zich aansluiten bij de top van de Nederlandse toeleveranciers Glastuinbouw? Neem contact op met Jan Willem de Vries (Janwillem.devries@wur.nl, 0317-485696) of Sjaak Bakker (sjaak.bakker@wur.nl , 0317-485605).

Leden Club van 100 aan het woord

Lid worden van de Club van 100? Neem contact met ons op!