Kringlooplandbouw

Dossier

Kringlooplandbouw

In 2050 is de wereldbevolking gegroeid tot 9,5 miljard mensen. Dat betekent dat de wereld dan 70 procent meer voedsel nodig heeft. Met kringlooplandbouw is dat mogelijk binnen de huidige beschikbare landbouwgrond. Essentieel daarbij is het slim aan elkaar knopen van plantaardige en dierlijke productie tot een integraal landbouwsysteem.

Efficiënt systeem voor voedselproductie

De Nederlandse landbouw staat bekend om zijn bijzonder efficiënte voedselproductie. Dat beeld klopt voor de afzonderlijke ketens. Maar de efficiëntie van het systeem als geheel kan nog veel beter. Nu gebruiken we bijvoorbeeld voor diervoer onder meer gewassen die mensen ook zouden kunnen consumeren. Dat gaat ten koste van landbouwgrond waarop we ook voedsel voor mensen kunnen verbouwen.

Lees ook deze longread

Afval bestaat niet bij kringlooplandbouw

De kringlooplandbouw draait op het principe dat er geen afvalstromen meer zijn. Alle producten die het landbouwbedrijf verlaten worden gebruikt als eindproduct of als grondstof voor een van de andere schakels in de kringloop.

Voorbeelden van kringlooplandbouw

De teelt van gewassen is in de kringlooplandbouw zo ingericht dat mineralen en organisch materiaal niet meer ‘ontsnappen’. Zij worden optimaal benut. Gewassen benutten voedingsstoffen uit de bodem beter dan nu. En mogelijk binden gewassen, bijvoorbeeld aardappel en rijst, straks ook stikstof uit de lucht voor hun voeding. Zoals de vlinderbloemigen nu al doen. Met behulp van precisielandbouw worden voedingsstoffen heel gericht aan de planten gegeven die dat nodig hebben.

Diervoer wordt in de kringlooplandbouw gemaakt van reststromen uit de gewassenteelt en voedingsindustrie. Denk aan de delen van planten die we nu als onbruikbaar beschouwen, zoals stro en loof. Deze worden met behulp van insecten, wormen of paddenstoelen omgezet in voedingsrijke grondstoffen voor diervoer.
Verder grazen runderen en schapen in de kringlooplandbouw van gras en kruiden op grasland dat ongeschikt is voor het telen van voedsel. Zoals in Nederland de veenweidegebieden.

De dieren zetten zo reststromen en gewassen die niet bruikbaar zijn voor onze consumptie om in hoogwaardige eiwitrijke voeding voor mensen: melk, eieren, vlees.
En hun mest vormt een waardevolle bron van organisch materiaal. Daarmee wordt de bodem weer opgeladen en is de cirkel van de kringloop rond.

Infographic: wat is kringlooplandbouw?

Wat is kringlooplandbouw infographic

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Rol Wageningen University & Research

Wij ontwikkelen fundamentele kennis én toepasbare innovaties gericht op duurzame en efficiënte voedselproductie. Zowel op technologisch als sociaal vlak. Wageningen University & Research werkt samen met partners aan het optimaal en wereldwijd toepassen van die kennis en innovaties. Zoals met andere kennisinstellingen, bedrijven, NGO’s en lokale, nationale en internationale overheden.

Bekijk deze video's

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan