Sociale Veiligheid voor Studenten

WUR wil dat alle studenten in Wageningen verzekerd zijn van een positieve en veilige studieomgeving. We realiseren ons echter dat ook in onze community ongewenst gedrag of onveilige situaties kunnen ontstaan.

Deze pagina wijst je de weg naar advies, ondersteuning en/of het melden van een incidenten. We raden je aan - indien mogelijk - de situatie eerst te bespreken met iemand die je vertrouwt. Ook kun je met je al vragen terecht bij het Contactpunt Sociale Veiligheid.

Aarzel niet om professionele hulp te zoeken, ook – en vooral – als je twijfelt. Wij zijn er om jou te helpen en alles wat je meldt, is strikt vertrouwelijk.

Sociale veiligheid - Waar vind je hulp?

Social Safety for Students - download the interactive PDF

<<klik hier>> om de interactieve PDF te downloaden)

Naast de aanspreekpunten op de infographic ben je welkom met vragen, meldingen etc bij het nieuwe Contactpunt Sociale Veiligheid.

Hulp door Wageningen University

Ongewenst gedrag

Vertrouwenspersoon voor studenten

  • je ervaart ongewenst gedrag door een medestudent of WUR-medewerker.
  • je hebt behoefte aan advies of ondersteuning, of je wilt een formele klacht indienen.

De vertrouwenspersonen Anke van Oostveen, Sabah Nhass en Klaartje Thierry adviseren en begeleiden je bij het zoeken naar een manier om ongewenst gedrag te stoppen of te voorkomen dat de situatie erger wordt.

Vertrouwens-contactpersoon (VCP)

De VCP is je eerste aanspreekpunt als je te maken hebt met, of vragen hebt over, grensoverschrijdend gedrag bij jouw vereniging; zij helpen je verder.

OF

Structurele problemen & onrecht

Ombudspersoon

  • je wilt een structureel probleem of onrecht aankaarten dat betrekking heeft op een groep mensen.
  • je bent op zoek naar onafhankelijk advies, onderzoek of bemiddeling.

De ombudspersoon Jacqueline Schoone signaleert en adviseert vanuit een onafhankelijke en gezaghebbende positie over grote trends op gebied van sociale veiligheid.

OF

Wetenschappelijke integriteit

Vertrouwenspersoon wetensch. integriteit

  • Je vermoedt een mogelijke inbreuk op de wetenschappelijke integriteit
  • Je wilt advies of wilt een klacht indienen

Vertrouwenspersonen WI - dr. Nicole Koenderink en prof. dr. ir. Huub Savelkoul - bemiddelen en/of trachten de klacht onderling op te lossen. Indien nodig adviseren zij een officiële klacht in te dienen.

OF

Lichamelijke en mentale gevolgen

Huisarts

  • Je maakt je zorgen, of ervaart klachten, over je lichamelijke of mentale gezondheid.

Wist je dat veel huisartsen ook psychische ondersteuning bieden via een praktijkondersteuner GGZ?

Studentenpsycholoog

  • Je hebt hulp nodig omdat een sociaal onveilige situatie je geestelijke gezondheid in gevaar brengt.

De studentenpsychologen* bieden gratis kortdurende - max. 5 gesprekken - psychische begeleiding aan WUR studenten.

* Anneke Aikema, Lisette van Baars, Manet Boer, Kevin de Bruin, Roeland Cloin, Irma Janssen, Ineke Leenders en Nereida Ordovas Garcia

OF