Marktkunde en Consumentengedrag

De leerstoelgroep Marktkunde en Consumentengedrag (MCB) richt zich op marketing (management) en consumentengedragskwesties met betrekking tot voedsel en agribusiness. Met hoogstaande onderwijsprogramma's en onderzoek streven we ernaar een relevante en waardevolle bijdrage te leveren aan het sociale en academische leven.

Het onderwijs en onderzoek op Wageningen University & Research zijn voornamelijk Engelstalig. Vandaar dat de meeste informatie over de leerstoelgroepen in het Engels beschikbaar is. De Nederlandstalige nieuwsberichten en agendapunten zijn beperkt en staan op deze pagina.
Uitgebreidere informatie vindt u op onze Engelstalige pagina.

Ga naar Marketing and Consumer Behaviour (Engelstalig)