Publicaties

Berge, H.F.M. ten, J.C.M. Withagen, F.J. de Ruijter, M.J.W. Jansen & H.G. van der Meer. 2000. Nitrogen responses in grass and selected field crops. QUADMOD parameterisation and extensions for STONE application. Report 24, Plant Research International, Wageningen, the Netherlands.

De Willigen, P., Cleij, P, Oosterom, H.P. & Scotten, C.G.J. (2003) Lot van het stikstofoverschot. Analyse van STONE berekeningen die zijn uitgevoerd in het kader van Evaluatie Meststoffenwet 2002. Alterra-rapport 732, Wageningen

Groenendijk, P. Infoblad 94: Verkenning van gevolgen van het nieuwe mestbeleid voor de nutriëntenbelasting van bodem en water met STONE2.2. 2005.

Groenendijk, P. Infoblad93 : STONE2.2 voor ex-ante evaluatie van gevolgen van mestbeleid voor nitraat in grondwater en nutriëntenbelasting oppervlaktewater 2005

Hoop, D.W. de, H.H. Luesink, H. Prins, C.H.G. Daatselaar, K.H.M. van Bommel en L.J. Mokveld. Effecten in 2006 en 2009 van Mestakkoord en nieuw EU-Landbouwbeleid Den Haag, LEI, 2004, Rapport 6.04.23

Milieu- en Natuurplanbureau Mineralen beter geregeld. Evaluatie van de werking van de meststoffenwet 1998-2003.  Rapportnr. 500031001, 170 p NL, 2004

Overbeek, G.B.J., A. Tiktak, A.H.W. Beusen & P.J.T.M. van Puijenbroek. 2002. Partial validation of the Dutch Model for Emission and Transport of Nutrients (STONE). The Scientific World 1:194-199.

The integrated modeling system STONE for calculating nutrient emissions from agriculture in the Netherlands

Portielje, R.P., Groenendijk, P. & Oosterom, H.P., (2003) Toesting van STONE 2.0. Toesting aan de landelijke waterkwaliteitsenquete. Rapport 723.1, ALTERRA, Wageningen.

RIVM, 2002. Minas en Milieu. RIVM rapport 718201005. RIVM, Bilthoven, the Netherlands, pp. 205.

Roelsma, J. Infoblad: Nutriëntenemissiemodel STONE 2006

Schoumans, O.F., R. van den Berg, A.H.W. Beusen, G.J. van den Born, L. Renaud, J. Roelsma, P. Groenendijk. Quick scan van de milieukundige effecten van een aantal voorstellen voor gebruiksnormen. Alterra report 730.6

Schoumans, O.F. Inventarisatie van de fosfaatverzadiging van landbouwgronden in Nederland Alterra report 730.4

Schoumans, O.F., J. Roelsma, H.P. Oosterom, P. Groenendijk, J. Wolf, H. van Zeijts, G.J. van den Born, S. van Tol, A.H.W. Beusen, H.F.M. ten Berge, H.G. van der Meer, F.K. van Evert. 2002. Nutriëntenemissie vanuit landbouwgronden naar het grondwater en oppervlaktewater bij varianten van verliesnormen. Modelberekeningen met STONE 2.0. Rapportage cluster 4, deel 1, Alterra, Wageningen, the Netherlands.

Schröder,J.J., H.F.M. Aarts, M.J.C de Bode, W. van Dijk, J.C. van Middelkoop, M.H.A. de Haan, R.L.M. Schils, G.L. Velthof & W.J. Willems Gebruiksnormen bij verschillende landbouwkundige en milieukundige uitgangspunten 2004. PRI rapport 79.

Terhorst, M.M.S. & Wolf, J., (2002) Toetsing van STONE 2.0. Vergelijking van simulatieresultaten van STONE en ANIMO met meetgegegevens van veldexperimenten.

Tiktak, A., Beusen, A.H.W. , Boumans, L.J.M., Groenendijk, P., de Haan, B.J., Portielje, R., Schotten, C.G.J. & Wolf, J., 2003. "Toets van STONE versie 2.0; Samenvatting en belangrijkste resultaten. RIVM rapport 718201007/2003, Bilthoven.

Tol, S. van, G.J. van den Born, P.M. van Egmond, K.W. van der Hoek, N.J.P. Hoogervorst & O.M. Knol. 2002. CLEAN 2.0, model voor berekening van stikstof- en fosfaatemissies uit de landbouw. Modelbeschrijving. RIVM rapport 773004010, RIVM, Bilthoven, pp. 75.

Willems WJ ; Beusen AHW ; Renaud LV ; Luesink HH ; Conijn JG ; Oosterom HP ; Born GJ van der ; Kroes JG ; Groenendijk P ; Schoumans OF Nutrientenbelasting van bodem en water: verkenning van de gevolgen van het nieuwe mestbeleid Rapportnr. 500031003, 111 p nl, 2005

Wolf, J., R. Rötter, O. Oenema Nutrient emission models in environmental policy evaluation at different scales—experience from the Netherlands Agriculture, Ecosystems and Environment 105 (2005) 291–306

Wolf, J. et al. (2005), The integrated modeling system STONE for calculating nutrient emissions from agriculture in the Netherlands. Environmental Modeling and Software 18, 597-617.

Wolf, J., M.J.D. Hack-ten Broeke, R.Rötter (2005) Simulation of nitrogen leaching in sandy soils in The Netherlands with the ANIMO model and the integrated modelling system STONE. Agriculture, Ecosystems & Environment 105, 523–540.

Wolf, J., R.Rötter, O. Oenema (2005) Nutrient emission models in environmental policy evaluation at different scales—experience from the Netherlands. Agriculture, Ecosystems & Environment 105, 291-306.