Toelichting SynBioSys

SynBioSys is een informatiesysteem dat allerlei informatie bevat op meerdere schaalniveaus en daarnaast de mogelijkheid biedt om eigen vegetatieopnamen te identificeren (classificeren) en te analyseren.

 1. Encyclopedische informatie op het niveau van:

  • plantensoort
  • plantengemeenschap
  • landschap
 2. De mogelijkheid om gegevens van een geselecteerd gebied op te vragen Hiervoor kan op kaart een gewenst gebied worden begrensd. Vervolgens kunnen de vegetatieopnamen, plantengemeenschappen, landschappen en eventueel soorten van het doelgebied worden opgevraagd.
 3. Identificatie en analyse van eigen vegetatieopnamen op het niveau van plantengemeenschappen (abiotisch, sociologisch)

  Tenslotte biedt SynBioSys een basis voor uitwerking naar specifieke toepassingen, zoals herziene indelingen binnen het natuurbeleid of specifieke modules. Andere indelingen, zoals de vegetatietypologie van Staatsbosbeheer, Natura 2000-habitattypen en Index-NL zijn weliswaar als een apart niveau toegevoegd, maar inhoudelijk nog niet gevuld. Middels koppeltabellen kan de achterliggende informatie op het niveau van soorten, plantengemeenschappen en landschappen toegankelijk gemaakt worden. Deels is dat al gedaan voor de Index-NL.