Kwaliteit van Ruimtelijke Data

Kwaliteit van ruimtelijke data

Met de opkomst van Open Data en Big data komen steeds meer gegevenssets beschikbaar voor gebruikers. Hèt selectiecriterium om een dataset te gebruiken is de kwaliteit van de data. Met kwaliteit wordt hier ' Fitness for use' bedoeld, oftewel: voldoet het aan de behoefte van de gebruiker? De kwaliteit van data wordt daarom steeds belangrijker. Wageningen Environmental Research helpt om de kwaliteit te beoordelen en de juiste gegevensset voor de toepassing te kiezen.

Beschrijvingen van datakwaliteit zijn vaak slecht vindbaar en moeilijk te doorgronden voor de eindgebruikers. Kwaliteitskenmerken worden door producenten van gegevenssets in technische termen beschreven in metadatasets die vaak moeilijk te begrijpen zijn voor gebruikers. Anderzijds is het voor producenten van open data vaak lastig om te bepalen wie nu eigenlijk de belangstellende gebruikers zijn, wat hun wensen zijn en hoe daar in de beschrijving van de kwaliteit van de gegevensset op aangesloten kan worden. Data moet “fit for use” zijn, maar het is vaak niet duidelijk wat de “use” dan is.

Bij Wageningen Environmental Research biedt het Expertisecentrum voor Kwaliteit van Ruimtelijke Data kennis, hulpmiddelen en oplossingen om deze complexe materie te helpen doorgronden. Er is daarvoor een raamwerk gemaakt, waarmee gebruikers op een eenvoudige manier bevraagd kunnen worden op het gebied van data kwaliteit. Daarnaast is er een kwaliteitsspreekuur ingesteld en er zijn workshops ontwikkeld. Het expertisecentrum voert projecten uit op het gebied van kwaliteit van ruimtelijke data voor producenten van gegevenssets, zoals bijvoorbeeld audits. Het expertisecentrum heeft veel contacten en partners waarmee samengewerkt wordt.

Woensdagmiddag 3 juli 2019 was Wageningen University & Research en nog specifieker, het Expertisecentrum voor Kwaliteit van Ruimtelijke Data de host van de kenniskring van de Ruimteschepper, met als onderwerp datakwaliteit. Er waren 65 bezoekers, waarvan de meeste afkomstig waren uit de geo-business en de overheid. Machteld Roos, directeur bedrijfsvoering van Wageningen Environmental Research, sprak een welkomstwoord en gaf een korte introductie over de WUR. Daarop volgden nog 7 sprekers die ieder vanuit hun eigen expertise en ervaring in gingen op het onderwerp datakwaliteit. De onderwerpen die aan bod kwamen: fitness for use, audits van basisregistraties, de waarde van gedetailleerde informatie, architectuur, datamanagement bij de overheid en bij bedrijven en smart cities. Ondanks de vele presentaties was er tussendoor gelegenheid voor interactie en discussie en dat zorgde voor een levendige middag.

Word lid van onze LinkedIn-groep om verder te praten: https://www.linkedin.com/groups/8409817/

Nieuws:

Blog:

Projecten:

Bekijk ook het dossier