Belangrijke plagen

Plaaginsecten op bomen en struiken kunnen verschillende effecten veroorzaken: van hinder voor mensen tot sterfte van bomen. Over een aantal belangrijke plagen wordt informatie gegeven.