Project

Nieuwe aanpak voor bestrijden van bacteriële plantenziekten veroorzakers in diverse gewassen

Plantpathogene bacteriën vormen een steeds belangrijker wordend probleem in de glastuinbouw. Een voorbeeld daarvan is overmatige wortelgroei in tomaat en aubergine. Dit wordt veroorzaakt door virulente stammen van Rhizobium rhizogenes. Bij plantenziekten die veroorzaakt worden door bacteriën is het meestal niet mogelijk om curatief een chemische bestrijding toe te passen. Op dit moment is de belangrijkste manier van omgaan met bacteriële ziekten het voorkomen van de ziekten door het nemen van uitgebreide hygiënemaatregelen. De ontsmettingsmethoden resulteren vaak in onvoldoende remming van de ontwikkeling van overmatige wortelgroei en andere ziekten die veroorzaakt worden door bacteriën. Daarom is het noodzakelijk om te komen tot een nieuwe aanpak in de bestrijding van plantenziekten die worden veroorzaakt door bacteriën.

Ter bestrijding van overmatige wortelgroei in verschillende teelten onder glas richten we ons in dit project op twee mogelijke strategieën namelijk: verstoren van communicatie (quorum sensing) in Rhizobium rhizogenes en/of inhibitie van virulentie factoren. Deze strategieën zouden moeten leiden tot inhibitie of verlaging van virulentie van Rhizobium rhizogenes.

Binnen het project zullen strategieën ontwikkeld worden die zorgen voor onderdrukking van groei/virulentie factoren van de plantpathogene bacterie Rhizobium rhizogenes. Voor het ontwikkelen van de optimale strategie voor ziektebestrijding is meer kennis nodig over de mechanismen van infectie en factoren die de infectie kunnen verstoren. Dankzij voorgesteld onderzoek wordt meer inzicht verkregen over de veranderingen in groeisnelheid, activiteit, genen expressie en virulentie van Rhizobium rhizogenes in de omgeving waar quorum sensing/virulentie verstorende stoffen aanwezig zijn. Daarnaast kunnen de veel belovende strategieën getoetst worden in praktijk conforme situaties op hun effectiviteit tegen symptomen van overmatige wortelgroei. Bovendien wordt er meer informatie verkregen over de microbiële gemeenschap van substraten waar quorum sensing/ virulentie verstoring wel of niet wordt toegepast. Ontwikkelde strategieën voor beheersing van overmatige wortelgroei kunnen bijdragen aan het tegengaan van productieverliezen bij tomaat en aubergine. Door  gebruik te maken van duurzame middelen en strategieën in de strijd tegen bacteriële infecties, worden emissies van ongewenste stoffen naar het milieu verminderd. Er wordt ook  kennis opgedaan  over methoden voor de bestrijding van bacteriële ziekten die een alternatief zijn voor het antibiotica gebruik.