Project

Nieuwe gewassen in Nederlandse kassen

De experts van Glastuinbouw van WUR zoeken partners voor innovatieve projecten waarin we op zoek gaan naar nieuwe verdienmodellen in de glastuinbouw. Dit kan door nieuwe toepassingen zoals inhoudsstoffen voor de productie van medicijnen, maar ook voor natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen. Bovendien verkennen we de mogelijkheden van nieuwe teelten, bijvoorbeeld exotische gewassen.

Het huidige verdienmodel van de glastuinbouw staat onder druk. Door verbreding van het aanbod kunnen nieuwe verdienmodellen gecreëerd worden, waardoor nieuwe ketens en markten ontstaan. Dit kunnen nieuwe toepassingen zijn uit gewassen, zoals inhoudsstoffen voor voeding, farmacie, cosmetica en (agro-)chemie. Ook bieden nieuwe teelten en nieuwe gewassen mogelijkheden voor verbreding. Binnen het programma Kas als Apotheek kan Glastuinbouw van WUR ondernemers helpen aan nieuwe businessmodellen en bijdragen aan het succes van het glastuinbouwcluster.

Kansen door inhoudsstoffen

We werken aan de productie van medicijnen uit planten maar ook aan het ontwikkelen van natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen uit planten. Veel planten maken stoffen aan die interessant zijn voor verdere verwerking, maar over het algemeen komen die stoffen in te lage of wisselende gehaltes voor. Wij willen de productie optimaliseren met teeltkundig, plantenfysiologisch en moleculair genetisch onderzoek. Een kas is een prima instrument om processen van de plant te sturen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van dergelijke stoffen.

Nieuwe teelten, nieuwe gewassen

Daarnaast verkennen we de mogelijkheden van nieuwe teelten. Binnen het programma Kas als Apotheek is een aantal nieuwe gewassen voor diverse toepassingen onderzocht. De producten bevinden zich in verschillende fasen van ontwikkeling: van eerste screening in de “kraamkamer” waarin we monitoren hoe een plant groeit en bloeit, tot en met de introductie in de praktijk volgens een uitgewerkte businesscase.

Interesse?

Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar partners. Heeft u belangstelling? Neem dan contact met ons op: