Kas als Apotheek

De business unit Glastuinbouw ontwikkelt nieuwe verdienmodellen met hoogwaardige inhoudsstoffen uit bedekte teelten in ‘Kas als Apotheek’. Productie van medicijnen uit planten vormt hierbij de top van de 'waardepiramide'. Dit is voor ons de stip op de horizon, maar ook lager in de piramide kan waarde worden gecreëerd met bijvoorbeeld natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen.

Kansen voor de tuinbouw

De stuurbaarheid van de gehaltes van inhoudsstoffen biedt nieuwe kansen voor de tuinbouw. Dat begint met het zoeken naar het meest geschikte genotype. Vervolgens zijn specifieke stoffen door teeltmaatregelen sterk te verhogen.

Bij het opzetten van nieuwe ketens voor inhoudsstoffen gaan nieuwe partijen nieuwe vormen van samenwerking aan. In onze kassen wordt al met verschillende gewassen geƫxperimenteerd. We hebben al aangetoond dat tomaten 2x zoveel vitamine C aanmaken als we de vruchten belichten. De stuurmogelijkheden die kassen bieden zijn uniek. Combinatie met het vakmanschap van de tuinbouwsector en de evidence based aanpak vanuit Wageningen University & Research rond veredeling, teelt en keten maakt het mogelijk om nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen. De mogelijkheden zijn breed: van natuurlijk verrijkte producten voor specifieke doelgroepen van consumenten tot productie van hoogwaardige inhoudsstoffen in nieuwe tuinbouwgewassen. Verbinding van kennis tussen de tuinbouw en nieuwe partijen vanuit de industrie is hierbij cruciaal om tot nieuwe rendabele business cases te komen.

kasalsapotheek_visual WUR GTB - toekomstbeeld 01_100.jpg