Kas als Apotheek

De business unit Glastuinbouw ontwikkelt nieuwe verdienmodellen met hoogwaardige inhoudsstoffen uit bedekte teelten in ‘Kas als Apotheek’. Productie van medicijnen uit planten vormt hierbij de top van de 'waardepiramide'. Dit is voor ons de stip op de horizon, maar ook lager in de piramide kan waarde worden gecreëerd met bijvoorbeeld natuurlijke geur-, kleur- en smaakstoffen.

Kas als Apotheek zet door

Het programma Kas als Apotheek gaat optimistisch het derde jaar in. Kas als Apotheek is een programma van Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw. Geïnspireerd op de succesvolle publiek-private samenwerking “Kas als Energiebron” wilden we de kansen verkennen voor nieuwe businessmodellen rond nieuwe gewassen, waarbij een nieuwe aanpak van waardecreatie centraal staat. In de publiek-private projecten van Kas als Apotheek werken telers, onderzoekers en afnemers samen aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen. Deze aanpak werkt. We zien dat de successen van projecten aanleiding geven tot het genereren van weer nieuwe consortia. Onze innovaties lokken dus weer andere innovaties uit.

Food Ingredients

De focus van Kas als Apotheek lag eerst op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen rond inhoudsstoffen (food ingredients). Er is op Europees niveau op middellange termijn grote behoefte aan kwalitatief goede food ingredients. Dit komt vooral omdat de vraag vanuit China sterk toeneemt, maar ook omdat de Europese consument terecht steeds hogere eisen aan de producten stelt. Nu we de teelt en vermarkting van vanille goed onder de knie lijken te hebben en het consortium van telers zelf aan de slag kan, kunnen we de experimenten gaan verbreden naar andere nieuwe gewassen, zoals zwarte peper, maar bijvoorbeeld ook exotische vruchten. Werkenderwijs krijgen we steeds meer teelten onder de knie.

Afzet en doorontwikkeling

Ook zien we dat onze consortiumpartners hun rol proactief oppakken: ze benaderen zelf potentiele afnemers voor de nieuwe producten. Tijdens het project wordt dus de afzet door onze businesspartners georganiseerd. We zijn momenteel aan het nadenken over een verbreding van Kas als Apotheek naar andere producten. Kom gerust eens naar onze nieuwe gewassen kijken in Bleiswijk! Niet alles is openbaar, maar er valt een hoop inspiratie te halen!

kasalsapotheek_visual WUR GTB - toekomstbeeld 01_100.jpg