Feed4Foodure

Feed4Foodure

Het onderzoeksprogramma Feed4Foodure heeft de ambitie om een substantiële bijdrage te leveren aan een duurzame en gezonde veehouderij in Nederland. Tegelijkertijd wil het de Nederlandse concurrentiepositie in een mondiale markt versterken.

Feed4Foodure is een publiek-private samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en een consortium van verschillende partijen uit de diervoedingsindustrie en de dierlijke productieketen.

Het onderzoeksprogramma Feed4Foodure omvat drie belangrijke onderzoekslijnen:

Meer met minder door efficiënt nutriëntgebruik

Doel van de onderzoekslijn “Meer met minder” is het verder verlagen van de footprint van de Nederlandse veehouderij op het gebied van fosfaat, nitraat, koper, zink, ammoniak en broeikasgassen. Nieuwe voedingsmodellen en meettechnieken zullen daarbij helpen om grondstoffen en nutriënten in de veehouderij efficiënter te gebruiken.

Maatschappelijk Verantwoorde Veehouderij

In de onderzoekslijn “Maatschappelijk Verantwoorde Veehouderij” worden voedingsmaatregelen verkend die bijdragen aan een maatschappelijk verantwoorde veehouderij in een brede context. Zo wordt bijvoorbeeld het effect van voeding op gedrag en welzijn van dieren verkend, maar ook gekeken naar alternatieve eiwitbronnen ter vervanging van de soja-import.

Voeding, darmgezondheid en immuniteit

Voeding, darmgezondheid en immuniteit Aandachtspunt van de onderzoekslijn “Voeding, darmgezondheid en immuniteit” is het verminderen van het antibioticagebruik in de veehouderij door de weerstand en de algemene gezondheid van het vee te verhogen. De focus van het onderzoek ligt op het ontwikkelen van innovatieve meettechnieken en het toepassen van nieuwe gezondheid bevorderende producten op het gebied van darmgezondheid en immuniteit.

Agenda

Om de ontwikkelingen binnen Feed4Foodure breed te communiceren en te bediscussiëren organiseren wij regelmatig een themamiddag voor medewerkers van het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Schrijf de data alvast in uw agenda!

Bekijk de presentaties van voorgaande themamiddagen

Feed4Foodure