Dossier

Burgerparticipatie en burgerinitiatieven

Bij burgerparticipatie vragen overheden en grote natuur- en landschapsorganisaties groepen burgers om mee te denken of mee te doen. Bij een burgerinitiatief wachten burgers niet op een uitnodiging van de overheid, maar proberen ze op eigen houtje invloed te krijgen op de inrichting en/of het beheer van natuur en landschap. In dit dossier vindt u nieuws, achtergronden en resultaten van onderzoek naar burgerinitiatieven en burgerparticipatie.

Het onderzoek van Wageningen University & Research richt zich onder andere op de veranderende rollen van burgers, overheden en maatschappelijke organisaties, op praktijken van burgerinitiatieven, methoden en technieken van burgerparticipatie, de rol van natuur, landschap of specifieke plekken bij zelforganisatie en de schemerzone tussen burgerinitiatief en burgerprotest.

Ben jij betrokken bij een (burger)initiatief op het gebied van duurzaamheid en wil je de strategie op een eenvoudige manier in kaart brengen? Doorloop dan ons stappenplan!

Nieuws over burgerparticipatie

Onderzoek naar burgerparticipatie


Publicaties


Gerelateerde dossiers