Klimaatrisico's en kansen voor klimaatbestendige investeringen

Klimaatrisico's en kansen voor klimaatbestendige investeringen

In de hele samenleving, en dus ook bij het bedrijfsleven, groeit het besef dat onze samenleving kwetsbaar is voor de gevolgen van klimaatverandering. Het bedrijfsleven is dan ook zeer geïnteresseerd in klimaatrisico's, niet alleen om de financiële effecten van klimaatverandering te reduceren, maar ook om investeringsbesluiten te kunnen nemen die ook in de toekomst klimaatbestendig zijn.

Wij constateren dat er een toenemende behoefte is aan inzichtelijke klimaatinformatie die, liefst gevisualiseerd, precies die vragen behandelt waar bedrijven over de hele wereld mee zitten.

Wageningen Environmental Research biedt kennis (“klimaatdiensten”) zodanig aan dat gebruikers de risico's en kansen voor hun eigen bedrijf kunnen beoordelen. Daarbovenop bieden we naast kennis over het klimaat ook informatie aan over aanpassingen die bedrijven kunnen doen, met speciale aandacht voor de financiële sector, gebaseerd op ervaringen in Nederland en in andere delen van de wereld.

Onderzoek naar klimaatbestendige investeringen

Nieuws over klimaatbestendige investeringen

Publicaties