Presentaties Symposia

BIS Nederland symposium 14 februari 2019

BIS Nederland symposium 13 maart 2018

BIS Nederland symposium 7 maart 2017

BIS Nederland symposium 5 maart 2015

Korte toelichtingen business cases

BIS Nederland symposium 6 februari 2014

BIS Nederland symposium 19 maart 2013

 • Joop Okx (Alterra)
  Inleiding over het programma BIS Nederland
 • Folkert de Vries (Alterra)
  Actualisatie bodeminformatie veengebieden: de eerste nieuwe kaart
 • Johan Medenblik (provincie Friesland)
  Het belang van de actualisatie van de bodemkaart
 • Nadine Sterk (Atelier NL)
  ‘uit de klei getrokken’
 • Fokke Brouwer (Alterra)
  demonstratie kaart vergraven gronden
 • Gilbert Maas (Alterra)
  Landschappelijke bodemkaart: geomorfologie met diepgang
 • Walter Jonkers (provincie Zeeland)
  Wat zou de landschappelijke bodemkaart de gebruiker moeten kunnen bieden?
 • Joop Okx (Alterra)
  Bodeminformatie en de Basisregistratie Ondergrond

BIS Nederland symposium 9 februari 2012

 • Inleiding
 • Gegevensverzameling in het veld met de VeldGIS-applicatie
 • Een bemonsteringsplan voor het verzamelen van bodemfysische data
 • Bodem als belangrijke grondstof voor verf en beeldende kunst
 • Het up-to-date brengen van de grondwaterinformatie
 • Hoe we werken aan een 3D-bodemkaart