Water en Voedsel

Het team Water en Voedsel levert innovatieve oplossingen om de waarde van land- en waterbronnen voor voedselproductie, de kwaliteit van zoetwaterecosystemen en de veerkracht van delta's duurzaam te verhogen.

Wij ontwikkelen innovaties en strategieën om de uitdagingen van water- en voedselveiligheid en klimaatverandering het hoofd te bieden. Wij bieden kernexpertise om regeringen en agentschappen te helpen bij het aanbieden van oplossingen op het gebied van slim waterbeheer, zoetwaterecologie, water- en nutriëntefficiënte voedselproductiesystemen, het optimaliseren van watervoorraden, waterbesparende methoden en het evalueren van veiligheidsrisico’s gerelateerd aan water en voedsel om bij te dragen aan regionale politieke stabiliteit.

Publicaties